chaengwatanaconcrete » อสังหาริมทรัพย์ » วงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม

วงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม

฿ไม่ระบุ
รายละเอียดสินค้า

วงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม


ขายส่งวงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม 

โดยมี spec ของวงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วมที่ผลิตดังนี้ :-


- วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm
- วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm
- วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm
- วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm
- วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดไม่มีรู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดไม่มีรู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดไม่มีรู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดไม่มีรู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดไม่มีรู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดมีรูู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดมีรูู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดมีรูู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดมีรูู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดมีรูู
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
- ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง

ดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาคลิกเมนู "สินค้า" ด้านบน

ติดต่อ : ฝ่ายการตลาด
บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด
โทร. 025733415-6, 0814430411, 0893157094, 0894141804
โทรสาร. 02-9800198


E-mail :

: [email protected]

: [email protected]


Facebook Name : บจก. แจ้งวัฒนะคอนกรีต

Facebook Page : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด


Others Website :

www.แจ้งวัฒนะคอนกรีต.com

: www.chaengwatanaconcrete.plazathai.com


กลับสู่เมนูสินค้า

สินค้าแนะนำ